ЋИР

ENG

Vijesti

O NAMA

Društvo arheologa Republike Srpske (DARS) je dobrovoljna društvena, stručna i naučna organizacija arheologa, udruženih radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom. Osnovano je 29. avgusta, 2014.  godine a upisano u registar društvenih organizacija u januaru 2015. godine. Osnovali su ga arheolozi Republike Srpske radi unapređenja zaštite arheološke baštine, kao i unapređenja arheološke struke i nauke u RS.

 

Glavni ciljevi i zadaci Društva su organizovanju naučne i stručne djelatnosti arheologa na teritoriji Republike Srpske i na drugim teritorijama na kojima su profesionalno angažovani članovi Društva, zastupanju i zaštiti interesa arheologa i arheologije Republike Srpske u Republici Srpskoj, Federaciji BiH, kao i inostranstvu, unapređenje, praćenje i pomaganje stručnog i naučno-istraživačkog rada u oblasti arheologije, zatim razvoj, usavršavanje i podizanje stručnog i naučnog ugleda Društva, stručno usavršavanje članova Društva,  publikovanje i prikazivanje rezultata arheoloških istraživanja, popularisanje arheologije, pomoć i podsticaj za izložbe, izdavaštvo, praktične kurseve koji će unaprijediti opšte poznavanje arheološke baštine i popularizovati je.

 

Djelatnost Društva se sastoji u rješavanju organizacionih pitanja,  objavljivanju izvještaja u odgovarajućim publikacijama, saradnja sa srodnim domaćim i inostranim naučnim i stručnim institucijama, da prati razvoj arheologije, muzeologije i zaštite kulturnih dobara, naučno istraživačke i i stručne djelatnosti i organizuje rasprave o pojedinim važnim pitanjima i na toj osnovi izgrađuje sugestije, s ciljem da poboljša kvalitet i rezultate navedenih aktivnosti, vodi brigu o stručnom i naučnom usavršavanju arheoloških kadrova, brine za napredak proučavanja teoretskih, metodoloških i organizacionih pitanja arheologije, organizuje naučna i stručna predavanja i objavljuje radove u naučnim i stručnim publikacijama, predlaže organizaciju izložbi, zajedničke stručne akcije, pruža pomoć pri stručnom radu, izdaje ''Glasnik Društva arheologa Republike Srpske'' kao redovno glasilo - naučni, stručni i informativni časopis, te druge poslove iz oblasti arheologije, a na osnovu odluka nadležnih organa Društva.

 

 

KONTAKT

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.